Ceník výkonů

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění v ordinaci praktického lékaře pro dospělé MUDr. Pavel Beznoska.

Platnost od 1.1.2021

Vyšetření na řidičský průkaz základní 500,00 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz – rozšíření, prodloužení 500,00 Kč
Potvrzení zbrojního pasu základní 500,00 Kč
Prodloužení platnosti zbrojního pasu 500,00 Kč
Vyšetření na rizikové sporty 500,00 Kč
Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele 500,00 Kč
Výpis z dokumentace pro zaměstnavatele 400,00 Kč
Výpis z dokumentace pro pojišťovny 400,00 Kč
Výpis z dokumentace pro ÚP 400,00 Kč
Výpis ze zdrav. dokumentace 400,00 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu 200,00 Kč
Vystavení profesních průkazů/ hasiči, obsluha výtahů, svářeč, potr. Průkaz/ 500,00 Kč
Duplikáty DPN, průkazů, potvrzení 100,00 Kč
Bolestné a bodové ohodnocení pracovního úrazu 200,00 Kč
Zpráva pro pojišťovnu při uzavření pojistky 300,00 Kč
Jiný administrativní výkon 100,00 Kč
Očkování mimo očk. Proti tetanu / dle sazebníku zdravotních pojišťoven/ 200,00 Kč
Aplikace injekce do svalu, do kůže, á 1 vpich 40,00 Kč
Zpráva pro policii, soudy 500,00 Kč
Vyplnění žádosti o umístění do domova důchodců 500,00 Kč
Žádost o lázeňskou péči nehrazenou ze zdr. pojištění 500,00 Kč
Pořízení kopie z dokumentace 1 stránka 5,00 Kč
EKG a popis – neregistrovaný pac. 150,00 Kč
Vyšetření glukometrem – neregistrovaný pac. 100,00 Kč
Infuzní léčba 200,00 Kč
Rehabilitace 1000,00 Kč
Homeopatie – vstupní vyšetření 400,00 Kč
Homeopatie – následné vyšetření 300,00 Kč
Masáž malého rozsahu 500,00 Kč
Různá vyšetření na vlastní žádost pacienta – dle sazebníku příslušných pracovišť
Tejpování 70,00 Kč
Menší chirurgiský zákrok dle požadavků pacienta 200,00 Kč

mudr pavel beznoska  mudr pavel beznoska  mudr pavel beznoska  mudr pavel beznoska  mudr pavel beznoska  mudr pavel beznoska  
mudr pavel beznoska 

MUDr. Pavel Beznoska

Všeobecný praktický lékař, homeopat, fyzioterapie

Tel. ordinace: 727 917 423

E-mail: bv-medi@seznam.cz